میز تحریر

راهکارهایی برای استفاده‌ی مجدد از میزهای خیاطی کهنه

میزهای مخصوص خیاطی پس از فرسودگی، می‌توانند برای موارد دیگری استفاده شوند. بسیاری از میز‌های خیاطی دارای پایه‌ها و وسایل زیبایی هستند که می‌توان از طریق بازیافت، آن‌ها را دوباره مورد استفاده قرار داد.

آلبوم تصاویر